Kategorije
Trudnoća

Vođenje trudnoće

Šta u stvari podrazumijeva kontrolisanje, odnosno vođenje trudnoće?
Kontrolisanje trudnoće ili vođenje trudnoće, kako se kod nas obično kaže, podrazumijeva sve preglede i testove koje trudnice treba da obave tokom trudnoće. Tokom vođenja, odnosno kontrolisanja vaše trudnoće, liječnik ima zadatak da prati i kontroliše zdravlje trudnice i rast i razvoj bebe.

Kategorije
Trudnoća

Astma u trudnoći

Astma je najčešća bolest disajnih puteva tokom trudnoće i ima je čak 8 posto trudnica.
Da li astma i lijekovi koji se koriste za liječenje astme u trudnoći mogu negativno uticati na moju bebu?
Ukoliko se astma liječi pravilno, većina trudnica neće imati problema sa disajnim putevima i disanjem, imaće normalnu trudnoću i na kraju roditi zdravu bebu.