Kategorije
Trudnoća

Vođenje trudnoće

Šta u stvari podrazumijeva kontrolisanje, odnosno vođenje trudnoće?
Kontrolisanje trudnoće ili vođenje trudnoće, kako se kod nas obično kaže, podrazumijeva sve preglede i testove koje trudnice treba da obave tokom trudnoće. Tokom vođenja, odnosno kontrolisanja vaše trudnoće, liječnik ima zadatak da prati i kontroliše zdravlje trudnice i rast i razvoj bebe.

eGinekolog Banner