Search

4D ultrazvučni pregled i Anomaly Scan

Trudnoća je vrijeme radosti i iščekivanja za buduće roditelje. Jedan od ključnih momenata tokom trudnoće su ultrazvučni pregledi. Dva od najvažnijih ultrazvučna pregleda tokom trudnoće su 4D ultrazvuk i ultrazvučna analiza anatomske građe fetusa (anomaly scan).

Ovaj članak će vam pružiti sve potrebne informacije o ovim pregledima, uključujući njihov značaj, proces i šta možete očekivati tokom ovih pregleda. Za zakazivanje za vaš 4D Ultrazvuk i AnomalysScan ultrazvuk u trudnoći u Ginekološkom dijagnostičkom centru eGinekolog u Sarajevu možete nas kontaktirati putem telefona : 061 209 328

Šta je 4D Ultrazvuk?

4D ultrazvuk predstavlja naprednu tehniku ultrazvučnog pregleda koja omogućava stvaranje trodimenzionalnih slika u realnom vremenu, a time dodatno uključuje i faktor vremena (četvrta dimenzija). Ova ultrazvučna metoda omogućava detaljan pregled fetusa, omogućavajući roditeljima da vide pokrete i lice bebe tokom samog pregleda.

U poređenju s tradicionalnim 2D ultrazvukom koji pruža ravne dvodimenzionalne slike, 4D ultrazvuk omogućava stvaranje realističnijih trodimenzionalnih slika fetusa. Ove 4D slike se mogu koristiti za praćenje razvoja fetusa, otkrivanje eventualnih abnormalnosti ili jednostavno za pružanje emocionalnog iskustva roditeljima tokom trudnoće.

Iako je 4D ultrazvuk često korišćen u medicinske svrhe, posebno za praćenje razvoja fetusa, neki roditelji biraju ovu opciju i iz emocionalnih razloga, kako bi dobili bliži pogled na svoju bebu i stvorili dodatne uspomene tokom trudnoće. Važno je napomenuti da se 4D ultrazvuk obično koristi kao dopuna standardnim medicinskim pregledima i nije nužno obavezan dio rutinskog prenatalnog praćenja.

Šta je to Anomaly Scan – ultrazvučna analiza anatomske građe fetusa ?

Ultrazvučna analiza anatomske građe fetusa, poznata i kao “anomaly scan” ili “nivo II ultrazvuk”, predstavlja detaljan pregled koji se obično obavlja između 18. i 22. nedjelje trudnoće. Ovaj pregled ima za cilj proučavanje detaljne anatomije fetusa kako bi se identifikovali eventualni anatomski defekti ili abnormalnosti. U nekim zemljama i medicinskim praksama, ovaj pregled se često obavlja oko 20. nedjelje trudnoće.

Ultrazvučna analiza anatomske građe fetusa obuhvata pregled različitih dijelova tijela fetusa, uključujući mozak, kičmu, srce, stomak, bubrege, ekstremitete i druge organe. Cilj je otkriti moguće razvojne probleme ili abnormalnosti koje mogu uticati na zdravlje ili dalji razvoj bebe.

Ovaj pregled se često smatra važnim korakom u vođenju trudnoće, jer pruža priliku za rano prepoznavanje i otkrivanje eventualnih problema. Ako se tokom anatomske ultrazvučne analize identifikuju određene abnormalnosti, to može omogućiti roditeljima i doktorima da preduzmu odgovarajuće korake kako bi pružili adekvatnu brigu i podršku tokom trudnoće i nakon porođaja.

Koji je značaj 4D ultrazvuka i Anomaly Scan-a u trudnoći ?

Povećanje emocionalne povezanosti roditelja i bebe tokom trudnoće: 4D ultrazvuk pruža roditeljima priliku da vide pokrete i izraze lica svoje bebe u stvarnom vremenu tokom pregleda, što može duboko uticati na emocionalnu povezanost između roditelja i nerođenog djeteta. Ova vrsta iskustva može dodatno ojačati vezu između roditelja i fetusa.

Rano otkrivanje problema i intervencija: Identifikacija eventualnih abnormalnosti u građi bebe ili problema tokom anatomske ultrazvučne analize omogućava ranu intervenciju, djelovanje i planiranje adekvatnog medicinskog tretmana za bebu. Ovo je posebno važno u slučaju otkrivanja problema koji zahtijevaju posebni medicinski tretman ili planiranje rođenja u bolnici s određenim resursima koja može pružiti adekvatan tretaman za bebu.

Psihološka podrška: Obavljanje ovih pregleda može pružiti roditeljima psihološku sigurnost i podršku. Rano otkrivanje i pravovremeno prepoznavanje eventualnih problema kod bebe mogu smanjiti anksioznost i omogućiti roditeljima da se bolje pripreme za dolazak novog člana porodice.

Ukratko, kombinacija 4D ultrazvuka i anatomske ultrazvučne analize pruža holistički pristup praćenju trudnoće, uključujući emocionalnu, medicinsku i dijagnostičku dimenziju. Ovi pregledi omogućavaju rani uvid, pravilno praćenje i, ako je potrebno, pravovremeno djelovanje kako bi se obezbedilo zdravlje majke i bebe.

Kako se pripremiti i šta se dešava na 4D – Anomaly Scan ultrzvuku u trudnoći ?

Priprema: Trudnica se nalazi na krevetu za preglede, obično ležeći na leđima. Pre početka pregleda, staviti će se gel na trudnički stomak. Gel pomaže u provođenju zvučnih talasa i poboljšava kvalitet slika.

Korišćenje abdominalne 4D ultrazvučne sonde: Ginekolog će koristiti ultrazvučnu sondu koja emituje zvučne talase u tijelo. Ti zvučni talasi se reflektuju od struktura unutar tijela, a zatim se koriste za stvaranje trodimenzionalnih slika bebe.

Praćenje pokreta bebe: Tokom pregleda, ginekolog će pratiti pomoću 4D ultrazvučne sonde bebine pokret u stvarnom vremenu. Ovo omogućava roditeljima da vide dinamiku kretanja i izraze lica bebe. Ginekolog može zabilježiti slike ili čak snimke za dalje analize ili uspomene.

Zabilježavanje slika bebe: Ukoliko je beba adekvatno okrenuta prema sondi tokom pregleda, ginekolog može zabilježiti slike lica ili ključne pokrete tokom pregleda kako bi se kasnije koristile u medicinske svrhe ili kao uspomena za roditelje.

Pregled dijelova tijela i anatomske građe fetusa: Ginekolog će pažljivo pregledati različite dijelove tijela fetusa, uključujući glavu, srce, kičmu, udove, stomak i druge organe.

Identifikacija abnormalnosti: Cilj je identifikovati eventualne abnormalnosti u razvoju fetusa. To može uključivati defekte srca, neuralne cevi, problem sa bubrezima ili drugim organima.

Mjerenje ključnih parametara: Ginekolog će mijeriti različite parametre kako bi procjenio rast i razvoj fetusa. Ovo uključuje mjerenje dužine kostiju, prečnika glave, i drugih specifičnih mjera.

Informisanje roditelja i razgoovor : Na osnovu rezultata, ginekolog će informisati roditelje o zdravstvenom stanju bebe i ukoliko se otkriju neki problemi, diskutovati o eventualnim daljim koracima ili dodatnim pregledima.

Ovi pregledi igraju ključnu ulogu u praćenju zdravlja trudnice i bebe, pružajući informacije koje su korisne, kako za medicinske svrhe, tako i za emocionalnu povezanost između roditelja i nerođenog djeteta.

Koliko košta 4D ultrazvuk i Anomaly Scan u trudnoći u Ginekološkom dijagnostičkom centru eGinekolog?

Cijena 4D ultrazvuk i Anomaly Scan (ultrazvučna analiza anatomske građe fetusa ) u trudnoći iznosi 150 KM i najbolje je da se obavi između 20. i 22. nedjelje trudnoće. Pozivanje centra će vam omogućiti da zakažete pregled u pravovremenom terminu.  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o procedurama, pripremama ili bilo čemu drugom vezanom za 4D ultrazvuk i anatomske ultrazvučne analize, takođe je dobro postaviti ta pitanja tokom poziva kako biste bili dobro informisani prije samog pregleda.

Molim vas, imajte na umu da se cijene usluga mogu mijenjati s vremenom. Takođe, često imamo akcije – popuste za određene preglede, pa je uvijek najbolje izravno kontaktirati Ginekološki dijagnostički centar eGinekolog na tel. 061 209 328  kako biste dobili najnovije informacije o cijenama, terminima i uslugama koje se nude.

Zaključak

4D ultrazvuk i Anomaly Scan su ključni pregledi praćenja trudnoće. Ovi pregledi omogućavaju roditeljima da vide svoju bebu u stvarnom vremenu i obezbede rani uvid u zdravlje djeteta. Anatomska ultrazvučna analiza igra ključnu ulogu u identifikaciji eventualnih anomalija i omogućava roditeljima i doktorima da se pripreme za tretman i posebnu njegu ako je to potrebno. Važno je zakazati ove preglede u odgovarajućem vremenu tokom trudnoće kako biste obezbijedili najbolje zdravlje za vas i vašu bebu.

Emir Mahmutbegović doc. dr sci.med. je specijalista ginekologije akušerstva, doktor nauka iz oblasti biogenetike i bioinženjeringa i doc.dr na katedri za ginekologiju , akušerstvo i humanu reprodukciju. Specijalista Ginekologije i Akušerstva s iskustvom u reproduktivnom zdravlju žena, posvećen sam pružanju stručne i empatične podrške kako bih unaprijedio reproduktivno zdravlje i ostvario pozitivne rezultate za svoje pacijentice. Kao osnivač i pokretač web platforme www.eGinekolog.ba i Ginekološkog dijagnsotičkog centra eGinekolog, nastojim pružiti informacije, savjete i edukacija o reproduktivnom zdravlju žena kroz portal  www.eginekolog.ba a kroz Ginekološki dijagnostički centar eGinekolog nastojimo pružiti vrhunsku brigu i podršku uz najmoderniju tehnologiju i stručnost.

Najnovije

Najčitanije

Zakažite pregled

Pozovite nas na: 
+387 62 209 328

Mi se nalazimu u: 
Ramiza Salčina 87, Sarajevo

ili, popunite svoje podatke u obrascu ispod, i mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Kontakt informacije
Kog datuma i u koje vrijeme Vam odgovara najviše?