Dowanov (Daunov ) sindrom i trudnoća

Šta je Downov ( Daunov ) sindrom ? Downov sindrom nastaje kad se prilikom razvoja bebe na broju 21 pojavi dodatni hromoson. Dodatni genetski materijal uzrokuje promjene koje su karakteristične za Downov sindrom. Ovo se stanje javlja kod otprilike 1 na 500 živo rođene dijece. Većina ljudi s Downovim sindromom ima neki stepen mentalne retardacije.